Rond België 2021: OLV van Stoepe Kapel in Ertvelde

De vroegste vermelding van de kapel dateert van 1457. In de loop van de volgende eeuwen werd ze herhaalde malen vernield door godsdienst troebelen en oorlogsgeweld, maar ze werd telkens terug hersteld.

Rond de kapel is een ommegang met 15 kapelletjes, geschonken in de 18de eeuw door iemand die er een miraculeuze genezing meemaakte. De oorspronkelijke kapelletjes werden vernield tijdens de Franse Revolutie en terug gerestaureerd in de 19de eeuw. Er is ook een Mariagrot waar gelovigen gekleurde kaarsen komen branden.

Alle foto's in één oogopslag

#kapelletjes #mariaverering #bedevaart #mariagrot