Rond België 2021: Iguanodon museum Bernissart

26 sep: het Iguanodonmuseum in Bernissart

In de steenkoolmijnen van Bernissart vond men rond de jaren 1875 op 320 tot 350 meter diepte 30 skeletten van iguanodons en talrijke beenderen van prehistorische schildpadden, krokodillen en vissen.

De opgravingen duurden drie jaar en die vondsten werden zo belangrijk geacht dat ingenieur Louis De Pauw besliste de skeletten naar het Natuurhistorisch Museum in Brussel te sturen.

Dat was geen sinecure, want de reusachtige gebeenten waren heel kwetsbaar. Zodra ze in contact met lucht kwamen, begonnen ze te verbrokkelen. Daarom werden ze meteen afgedekt met een dubbele laag beschermend papier en in het gips gegoten. Elk skelet kreeg een letter van het alfabet, en alle afzonderlijke botten werden in de juiste volgorde A1, A2,.... genummerd. Sommige van die omplaasterde botten wogen tot 1 ton!

Die blokken, 600 in totaal, werden in houten kisten geplaatst en per paardenkar naar Brussel vervoerd. Die operatie vergde 37 transporten. Bij het uitpakken werden de beenderen meteen geïmpregneerd met een sterke lijm om te beletten dat ze uit elkaar zouden vallen.

De volledige onderneming, van vondst over onderzoek, verzending en reconstructie van de skeletten, duurde 25 jaar.

Een iguanodon was 10 meter lang, 5 meter hoog en woog 5 ton. Geen beestje om in je achtertuintje te houden....

Alle foto's in één oogopslag

#iguanodonsdebernissart#Iguanodon#prehistoricanimals#jurassic