Solidariteit

Voor elke fundraisingtocht werkt Reach Out samen met een goed doel als rechtstreekse begunstigde. Soms loopt die samenwerking gedurende meerdere jaren, soms is ze eenmalig. 

 

Lees meer over onze acties

 

HOE STEUNEN?

1) Rechtstreekse steun aan onze goede doelen

Surf naar de steunpagina op hun website en volg de richtlijnen. Vermeld bij je mededeling: Gift via Reach Out vzw

2) Steun voor Reach Out vzw

Onze vzw rekent zijn vaste kosten voor onderhoud website,  promotiematerialen voor campagnes en administratie niet door aan partnerorganisaties.

Onze kosten worden gefinancierd door eenmalige of weerkerende donaties. Wanneer de giften op het einde van een boekjaar hoger uitvallen dan het bedrag dat we nodig hebben om onze werking te financieren, schenken we het surplus volgens een jaarlijks te bepalen verdeelsleutel aan een of meerdere begunstigden van onze fundraising acties.

Reach Out vzw steunen kan via een overschrijving naar BE63 8918 7405 7108 - BIC VDSPBE91 op naam van Reach Out vzw

3) Kilometersponsoring tijdens een lopende actie

De lange fundraisingtochten vergen doorzettingsvermogen: ook bij een mindere dag moet Eva verder. Door weer en wind. Je kunt haar extra motiveren door per gefietste, gestapte of gelopen kilometer een klein bedrag te sponsoren. Eva bepaalt voor iedere tocht een maximum aantal kilometers, zodat je kunt berekenen hoeveel het je kost indien ze haar doelstelling haalt. 

Voor de Tibet fietscampagnes lanceren we geen kilometersponsoring omdat de route niet vastligt. We kunnen het aantal af te leggen kilometers niet van tevoren inschatten. Het Tibetaans taalproject steun kan via:

Donatiepagina Tibet taalproject