China’s Tibet beleid in een notendop

China, dat Tibet sinds 1950 onrechtmatig bezet, probeert etnische minderheden met een andere identiteit dan de overheersende Han cultuur volledig te 'siniciseren'. Dit overkomt trouwens niet alleen de Tibetanen, maar ook de Oeigoeren in Xinjiang, de Mongolen in Binnen-Mongolië en, sinds 2019, de Hong-Kongers. En wie weet volgt Taiwan

Fundamentele mensenrechten worden in die gebieden flagrant met de voeten getreden, terwijl de internationale gemeenschap (meestal) stilzwijgend toeziet. Waarschijnlijk zit het feit dat China inmiddels goed op weg is om de Verenigde Staten voorbij te steken als grootste economie ter wereld hier wel voor iets tussen…

Fundamentele mensenrechtenschendingen

Sinds de inlijving door China in de jaren vijftig worden Tibetanen systematisch onderdrukt en gediscrimineerd in hun sociale, culturele, religieuze en politieke rechten. Alle uitingen van hun Tibetaanse identiteit worden opgevat als daden van separatisme en alsdusdanig bestraft, tot gevangenisstraffen en marteling toe.

Enkele voorbeelden van dit beleid:

 • Honderden Boeddhistische kloosters werden afgebroken. De overblijvende kloosters staan onder de strikte controle van de Chinese Communistische Partij (CCP). De monikken die er nog verblijven fungeren louter als ‘museumstukken’ voor toeristen. Zij mogen hun mond niet openen…
 • Op het bezit van foto’s of teksten van de Dalai Lama staat een gevangenisstraf.
 • De typische veelkleurige gebedsvlaggetjes zijn verboden.
 • In 1995 ontvoerde China het zesjarige jongetje Gedhun Choekyi Nyima, die enkele dagen tevoren door de Dalai Lama was aangeduid als de 11de Panchen Lama. De Panchen Lama is de tweede-hoogste religieuze leider na de Dalai Lama. Daarna benoemden de Chinezen een gezagsgetrouwe Panchen Lama, die echter door geen enkele Tibetaan aanvaard wordt.

Taalmoord

 • Alle onderricht van en in het Tibetaans is verboden, zelfs thuisonderricht door een privéleraar. Wie toch Tibetaans durft te onderwijzen loopt het risico hiervoor in de gevangenis te belanden.
 • De Chinezen haalden al een miljoen Tibetaanse kinderen gedwongen bij hun ouders weg en stuurden hen naar verre Chinese internaten waar ze onderwezen worden in het Mandarijns. Zo geraken die kinderen volledig vervreemd van hun familie, taal en cultuur. Een cultuur bestaat bij gratie van de taal. Taalmoord leidt automatisch tot identiteitsverlies en cultuurmoord.
 • Door een beleid van massale immigratie van Han Chinezen zijn de Tibetanen momenteel een gediscrimineerde minderheid in hun eigen land geworden.

Alomtegenwoordig surveillance systeem

 • Overal hangen gesofisticeerde camera’s, inclusief met gezichtsherkenning, om het doen en laten van Tibetanen te monitoren.
 • Sociale media en communicatieplatforms worden streng gecensureerd en toegang tot Westerse platformen wordt geblokkeerd.
 • Telefoons worden afgeluisterd, wat bannelingen  verhindert een open gesprek te voeren met hun achterblijvende familieleden in Tibet.
 • De activiteiten van Tibetanen in ballingschap worden ook in het oog gehouden, met mogelijke gevolgen voor familieleden in Tibet.
 • Een verklikkerscultuur wordt aangemoedigd en beloond, zelfs binnen families. De Tibetanen kunnen/durven niemand meer vertrouwen

Wanhoop

Deze zware repressie gedurende tientallen jaren leidde in 2008 tot nieuwe protesten die door China met moorden en vrijheidsberoving beantwoord werden. Sindsdien pleegden meer dan 150 Tibetanen zelfmoord door zelfverbranding. Zelfs die wanhoopsdaden halen nauwelijks de Westerse media.

Laten we stoppen met lijdzaam toe te kijken op al dit leed. Het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur ligt voorlopig in handen van de diaspora. Help hen, in afwachting van beterschap in hun thuisland, hun cultuur in stand te houden.   

Ja ik help

Deel onze nieuwsberichten over Tibet en de berichtgeving van International Campaign for Tibet op sociale media, opdat onze politiekers China ter verantwoording roepen over die zware mensenrechtenschendingen.   

Naar nieuwsberichten